ประกาศ !! คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
แบบรับตรง รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567
📌หลักสูตรที่เปิดรับ
1️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
📌สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัคร คลิก >> Link
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/