กิจกรรม Workshop Internet of Things

โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในอนาคต“Unlock students potential for future success ครั้งที่ 2”ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สามารถดาวน์โหลด E-Certificate ได้ทาง https://app.eng.kmitl.ac.th/e-certificate/