ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Legal & Intellectual Property

⚖️𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹 & 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘆⚖️
📌ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Legal & Intellectual Property ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
⭐️บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ใยแก้ว ศีลรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ และอาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🗓️ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-15.00 น. ณ Student Enterprise (TRUE Lab) ตึก E-12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วม📌
https://forms.gle/xaSuh66uP9ySPhrx6
***สอบถามเพิ่มเติม หรือมีไอเดียธุรกิจ ติดต่อ พี่นุช, Student Enterprise Manager- 0946322269 Line: @se_kmitl