สำหรับผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท – เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท – เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวนมาก เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
📌สมัครออนไลน์ได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/…
📌ข้อมูลหลักสูตร https://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/
📌ผลงานวิจัยและคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://grad-eng.kmitl.ac.th/#1525418416130-b7540dac-f9e2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞02-329-8301 # 203 (งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์)
📩 watinee.wa@kmitl.ac.th (รับสมัคร)
📩 aiyarath.yi@kmitl.ac.th (ทุนการศึกษา)
Line ID : watinee.wa (รับสมัคร)
Line ID : ayciayy (ทุนการศึกษา)