หลักสูตรใหม่ วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ(Work-Integrated Learning)

📢สมัครด่วนก่อน 20 ธันวาคมนี้ #dek67 #วิศวลาดกระบัง เปิดรับในรอบTCAS1 #TCAS67
👍💯หลักสูตรใหม่ ++
🔥 +วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ 📡🛰🚀
🔥 +วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ(Work-Integrated Learning)
🎯ประกาศรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์
Website : https://engineer.kmitl.ac.th/admission
🎯ระบบการรับสมัคร
Website : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
💚Line Open chat พูดคุย ตอบข้อสงสัย TCAS67
You’ve been invited to join “วิศวลาดกระบัง TCAS67”. Visit the link below to join the OpenChat.
https://line.me/…/ObVuKPKQNa9KsMlwbdjl
📌ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566

TCAS 1 รอบ Portfolio (TACS67) วิศวลาดกระบัง