เปิดตัวหลักสูตรใหม่ หลักสูตรอวกาศและภูมิสารสนเทศ

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร
🌏📡หลักสูตรอวกาศและภูมิสารสนเทศ💫🚀
✅ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมอวกาศ
👇🏼👇🏼Link
⚙️🧑🏻‍💻หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ🏭🏫
✅เรียนไป ทำงานไป
👇🏼👇🏼 Link