วิศวะต่อเนื่องรอบ2

ประกาศ !! คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บันฑิต (ต่อเนื่อง)แบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรที่เปิดรับ
1️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
2️⃣ สาขาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)
3️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
4️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2567ประกาศรับสมัครhttps://reg.kmitl.ac.th/…/2567_1_news1_3084_2023_12_08…รับสมัครทางhttps://new.reg.kmitl.ac.th/admission/…