วิศวลาดกระบังแนะแนวการศึกษา ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ออกบูธเพื่อแนะแนวทาง การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่วิศวลาดกระบัง ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรอินเตอร์ และโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ที่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ มีน้องนักเรียนให้ความสนใจแวะพูดคุย และซักถามเกี่ยวกับการเรียนเป็นจำนวนมาก

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.