ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้

ข่าวดีสำหรับน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน
📣ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมรับฟังประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้
จากศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
🎊Inspiration talks with Taobin🎊
โดย คุณพงษ์ชัย อมตานนท์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ตู้เต่าบิน 🐢
7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์