ยินดีต้อนรับน้องจากต่างประเทศ ที่มาสมัครเข้าเรียน หลักสูตรนานาชาติ ยินดีต้อนรับน้องจากต่างประเทศ ที่มาสมัครเข้าเรียน หลักสูตรนานาชาติ วิศวะลาดกระบังในรอบแรก 86 คน ขอให้ทุกคนโชคดี วิศวะลาดกระบังสู่ความเป็น Global Engineer