มูลนิธิทาคาฮาซิ มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภาณุมาศ ไทรงาม พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา รับมอบทุนจาก มูลนิธิทาคาฮาชิ (ก่อตั้งโดย กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนทุนการดำเนินโครงการวิจัยฯ “การเสริมกำลังการรับแรงให้กับโครงสร้างคอนกรีตด้วยเส้นใยใบสับปะรด”

รายชื่อนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

  • นายณภัทร เสริมหิรัญญ์สกุล
  • นายณัฐนันท์ ง่วนสน
  • นายทยากร ศรีสมปอง
    อาจารย์ที่ปรึกษา
    ดร.ภานุมาศ ไทรงาม