น้องๆกว่า 100 คนเข้าค่าย ผู้สมัครเข้าเรียน RAI หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

น้องๆกว่า 100 คนเข้าค่าย ผู้สมัครเข้าเรียน RAI หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ หุ่นยนต์ที่มีนศ.สนใจเข้าเรียนมากที่สุดของวิศวะลาดกระบัง สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้้ด่วน ที่เวปไซต์สำนักทะเบียน KMITL

More than 100 students have joined the camp, and applicants are enrolling in the RAI International Engineering program with a major in Robotics, which is the most sought-after program at Ladkrabang Engineering. If you are interested in enrolling in this program, act quickly on the KMITL Registration Office’s website.