คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมขมศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน รองคณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 38 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน นวัตกรรมและผลงานการวิจัย ของวิศวลาดกระบัง ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) วิศวลาดกระบังเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย และสามารถนำความรู้ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้