ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง (รับตรง)ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 เป็นต้นไป คลิก>> รายชื่อ