ยินดีต้อนรับน้องๆ ปวส. และผู้ปกครองที่มาสอบข้อเขียน วิศวะลาดกระบัง หลักสูตรต่อเนื่อง

ที่ปีนี้มีจำนวนผู้สมัครมากขึ้นต่อเนื่องและมากที่สุดในปีนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีและได้มาเป็นครอบครัวเรา วิศวะลาดกระบังรุ่นที่ 63 ขอบคุณน้องๆสโมสรนักศึกษา พี่ๆบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ และงานต่างๆที่ต้อนรับน้องๆอย่างอบอุ่น