ผลการสำรวจนักศึกษาอยากเข้าเรียนคณะใดบ้าง จากการสำรวจของพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ในงาน KMITL Open House น้องๆสนใจคณะไหน อยากเรียนหลักสูตรใด ติดตามได้ที่การสมัครในเว็บของ สำนักทะเบียน สจล. https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/