สองปริญญา วิศวะลาดกระบัง กับ UoB มหาวิทยาลัย top100 ของโลก

น้องๆที่สนใจสองปริญญา วิศวะลาดกระบัง กับ UoB มหาวิทยาลัย top100 ของโลก Those interested in pursuing a double degree in Engineering at Ladkrabang Institute of Technology and UoB, a top 100 university in the world.