กำหนดการวันสอบข้อเขียน สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง รับตรง

ในวันที่ 21 ตุลาคม 25668.30 น. : พบปะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และรับฟังแนวทางในการเข้าสอบ พร้อมคำแนะนำด้านการศึกษา ณ ห้อง Slope 3 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9.00 น. : เริ่มดำเนินการสอบข้อเขียน