ลงนาม MoA จาก Exness Group สำนักงานประเทศ cyprus มอบทุนการศึกษา

วิศวะการเงิน สจล. ลงนาม MoA จาก Exness Group สำนักงานประเทศ cyprus มอบทุนการศึกษาเฟสแรกให้ 40,000 USD กับวิศวะลาดกระบัง โดย CSR manager และ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมยศ เกียรติวนิชวิไล ตามนโยบาย Global Engineer และ Global Citizen ของคณะ และสถาบัน