ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) เปิดรับสมัคร “โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์” รอบ 3

📣สิ้นสุดการรอคอย สำหรับน้องๆระดับมัธยม ที่ต้องการ Pathway เข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กับโครงการเตรียมวิศวกรรมรอบที่ 3 มาลงทะเบียนพร้อมกันได้เลย ตั้งแต่วันนี้ (1 – 29 กันยายน 2566)
✏️ สำหรับน้องๆ ม.4-ม.6 และอาชีวศึกษา
✏️ เป็นโครงการเรียนล่วงหน้า สะสมหน่วยกิต
✏️ เทียบโอนได้ เมื่อเข้าศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
✏️ Pathway เข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
สมัครได้ที่https://forms.gle/dwMF42mCaLGFNk1A9
🔑สมัครแบบจองที่นั่งในรายวิชาก่อน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และจะแจ้งให้ชำระค่าลงทะเบียนทางเมลนะคะ ทุกค๊นนนนน✨