คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับโรงเรียนผาณิตวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา และภาคอุตสาหกรรม จัดโครงการดีๆ สำหรับน้องๆ ชั้น ม.3 ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4-ม.6
📍ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
📍รับจำนวน 30 คน
📍มีที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อ และเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ฟรี!
📍สามารถเทียบโอนได้มากกว่า 10 รายวิชา เมื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาตร์ สจล.
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเลยยยย…
https://forms.gle/FBwxCxtgBkQc7gbB8
หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง โดยจะแจ้งรายละเอียดทางอีเมล์ผู้สมัคร