คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

เมื่อพุธวันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิศวลาดกระบังต้อนรับ กว่า 40 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักวิจัย แนะนำการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องนักเรียนได้รู้จักสาขาวิชาต่างๆ ที่วิศวลาดกระบัง เปิดสอนระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติรวมถึงเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมโรโบติกส์แอนด์เอไอ เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการด้านวิศวกรรมวิศวกรรมออโตเมชัน และ IOT

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.676960204468269