เปิดสอบ English Exit Exam ประจำเดือนสิงหาคมหมดเขตรับสมัครวันที่ 4 สิงหาคม 2566

👉 เปิดรับสมัครสอบ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. 66
👉 ประกาศเลขที่นั่งสอบ 11 ส.ค. 66
👉 วันสอบ วันเสาร์ที 19 ส.ค. 66
👉 ประกาศผลการสอบ วันที่ 25 ส.ค. 66
.
สมัครสอบที่: http://exit-exam.kmitl.ac.th
.
📄 หากน้อง ๆ มีผลการสอบอื่น ๆ ที่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นคะแนน

 • IELTS ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป
 • TOEFL ITP ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
 • TOEFL iBT ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป
 • TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
 • CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป
 • TU-GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
 • KMITL-TEP ตั้งแต่ระดับ B1 B2 และ C1 เท่านั้น
 • Placement Test ตั้งแต่ระดับ B2 และ C1 เท่านั้น
  .
  สามารถยื่นแทนการสอบ English Exit Exam ได้ทาง http://exit-exam.kmitl.ac.th
  ภายในวันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. 66