ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วม #ประกวด#ผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ชิงเงินรางวัลมากกว่า 1,000,000 บาท

🗓️ เปิดรับสมัคร www.gpas5iad.com.
แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566
• เปิดรับผลงานนวัตกรรมตั้งแต่1ส.ค-30ก.ย.2566
•ผลงานนวัตกรรม แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.ระดับประถมศึกษา
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
.
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
0-2243 8000 ต่อ 5141,5161,6142และ6143