SIIE ขอเชิญชวนเข้าร่วม New Student Orientation 2023

กรุณากรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโดยการสแกน QR code หรือคลิก https://forms.gle/1DPTqKN3k6SH1f2G6

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2023เวลา : 02.00 – 04.00 น. (ลงทะเบียน 01.30 น.)สถานที่ : หอประชุมหลัก KMITL (โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์)แต่งตัว : ยูนิฟอร์ม

สําหรับคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ตอนนี้ คุณสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศนี้ผ่านทางเซสชันออนไลน์ ลิงก์ ZOOM จะถูกส่งในภายหลัง