ค่ายเตรียม Pre IOTE

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 วิศวกรรม IOT จัดค่าย Pre IOTE สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ทั้งสาขา 1ปริญญา และ 2ปริญญา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดค่ายและให้โอวาทน้องๆนักศึกษา

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.648280050669618