เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีพิธีเปิดกิจกรรม Pre chem kmitl ครั้งที่10 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้โอวาทคำ พร้อมทั้งแนะนำการเรียนที่วิศวลาดกระบังแก่น้องนักเรียนในค่าย PreChemKmitl10

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.646063557557934