กำหนดการวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และเกณฑ์การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 66* ฟังทางนี้

*ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติบางสาขา คลิก << link