วิศวลาดกระบัง จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่รั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 66”

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่รั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 66” โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จัดขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 ได้ทำความรู้จักกันภายในรุ่นก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ทั้งภาควิชาเดียวกันและต่างภาควิชา ได้รับฟังประสบการณ์ของรุ่นพี่และแนวทางการเรียน การใช้ชีวิตในรั้ว รวมถึงการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.643605184470438