งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท -เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2566 สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อให้ติดตามข้อมูล

งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท -เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2566 สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อให้ติดตามข้อมูล ดังนี้
🗓️ข้อมูลการสมัครออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
📎ข้อมูลหลักสูตร https://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/
📖ข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อยื่นหนังสือรับรองที่ปรึกษา https://grad-eng.kmitl.ac.th/#1525418416130-b7540dac-f9e2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การรับสมัครได้ที่
📩 Email : watinee.wa@kmitl.ac.th