กยศ.สจล.สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2566

หากน้องๆพบสาขาวิชาของตนเองเปิดให้กู้ยืมแล้ว ให้ดำเนินการตามนี้ได้เลย