ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์…เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด จัดโครงการ PROFESSIONAL TECHNICAL SKILL หลักสูตร Certified MINITAB Training. โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี ฟรี

โปรแกรม MINITAB โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชสญที่ได้รับการรับรองจาก MINITAB หัวข้อในการอบรม อาทิเช่น Introduction to MINITAB, Data and Graph, Hypothesis Testing (HT), ANOVA, Correlation and Regression, Measurement Analysis เป็นต้น

✅ได้รับ Certificate หลังอบรมเสร็จ 👍
📘อบรมวันที่ 22-23 และ 29-30 เมษายน 2566
📌สถานที่ อาคารเรียนรวม 12 ชั้น ห้อง E12-109
⏰เวลา 8.30 – 16.00 น.
สมัครเลย >>>> https://forms.gle/UrSyiAihbqEvoMp97
👉ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : KMITL-Engineering Extension School
IG : kees.eng
Line Official : kees.eng