วิทยาลัยเขตชุมพร วิศวะก็วิศวลาดกระบัง ด้วย รับปริญญาที่ สจล.

สจล. หนึ่งเดียวกัน วิทยาลัยเขตชุมพร วิศวะก็วิศวลาดกระบัง ด้วย รับปริญญาที่ สจล.วันนี้ 29 ตค. 2565 ท่านอธิธิการบดี รศ.ดร. คมสัน มาลีสี ร่วมต้อนรับนักเรียนผู้เข้าสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1.1 ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์https://fb.watch/guVC-sskKa/