ขอเชิญผู้สนใจรับฟังโครงการ ASIA-AQ บ่ายนี้ที่ facebook live ของ GISDA หรือเข้าร่วมที่พัทยา โครงการความร่วมมือระหว่าง NASA และ Gisda โดยมีนักวิจัยจาก อาจารย์วิศวะลาดกระบังตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ที่ได้รับเชิญ Narisara Thongboonchoo เข้าร่วมโครงการครั้งสำคัญของประเทศนี้ และร่วมเสวนา “มุมมองการศึกษาคุณภาพอากาศและการจัดการมลพิษทางอากาศในไทยภายใต้โครงการAirborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality (ASIA-AQ)”

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2576 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง GISTDA Facebook Fanpage ค่ะ

*https://www.facebook.com/gistda?mibextid=LQQJ4d