ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาในโอกาสคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีหามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

นนทรีเกมส์ 2567 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันร์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รายชื่อนักศึกษา+รางวัล

 • Gold หมากกระดาน หมากล้อม คู่ผสม
 • ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ
 • Gold เอเเมท คู่ผสม
 • คุณานนต์ กลิ่นศรีสุข
 • จิราภา บุญทาทิพย์
 • Gold เอเเมท บุคคลเดี่ยวหญิง
 • จิราภา บุญทาทิพย์
 • Silver หมากกระดาน หมากรุกไทย คู่ผสม
 • ณนาวิน สุขเกษม
 • Silver เอเเมท ทีมหญิง
 • จิราภา บุญทาทิพย์
 • Bronze ครอสเวิร์ด ทีมชาย
 • คณากรณ์ ดาวรี่
 • Bronze บริดจ์ ทีมผสม
 • อมรรัตน์ เครือวัลย์
 • พลกฤต จินดากูล
 • Bronze หมากกระดาน หมากรุกสากล บุคคลชาย
 • วิริยะ สายัณห์
 • Bronze หมากกระดาน หมากฮอส คู่ผสม
 • ไชยพัฒน์ คชรัตน์
 • Bronze เอเเมท ทีมชาย
 • คุณานนต์ กลิ่นศรีสุข
 • ธนารัฐ ฐานะราช
 • Bronze เอเเมท บุคคลเดี่ยวชาย
 • คุณานนต์ กลิ่นศรีสุข

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล..