การแข่งขัน TRRN Railway Challenge 2024

ส่งใจไปเชียร์ทีม RTE-KMITL 🥳
🫶🏻 ร่วมเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทีม RTE-KMITL จากวิศวกรรมขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
🚋 ในการแข่งขัน TRRN Railway Challenge 2024 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567
📍 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
🌟 ติดตามและให้กำลังใจน้อง ๆ ได้ผ่านทางเพจ RTE-Kmitl Railwaychallenge