เปิดรับเอกสารสำหรับยื่น Freshmen Scholarships

👉ขยายเวลาถึงวันที่ 26 มกราคม 67 เท่านั้น👈
Freshmen Scholarships เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2567 (ครอบคลุมทั้งสองภาคการศึกษา)
คุณสมบัติ :

  1. ได้รับเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ได้คะแนน SAT ไม่ต่ำกว่า 1300 คะแนน (คะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี)
  3. ได้คะแนน TOEFL (paper) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน (คะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี)
    (สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยเท่านั้น, Thai students only)
    ใครที่ต้องการอัพเดตคะแนนสอบก็ submit มาได้เลยน้า
    https://forms.gle/ieg3PnKjdgUEUaZ3A