วิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัล Best presentation award จากงานThe 17th International Symposium on EMC and Transients in Infrastructures / International Student Session (ISET/ISS)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสคว้ารางวัล Best presentation award จากงานThe 17th International Symposium on EMC and Transients in Infrastructures / International Student Session (ISET/ISS) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่Doshisha University, Imadegawa Campus, KYOTO, JAPAN

รายชื่อนักศึกษาในทีม

  • นางสาวสุมิตตา คงลายทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท
  • นายสราวุฒิ ประมวลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
  • รศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท (อาจารย์ที่ปรึกษา)