Past, Present, and Future of Telecom Industry

•ผศ.ดร.เวธิต ภาคพิสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Past, Present, and Future of Telecom Industry” ให้กับบริษัท Lao Telecom มหาชน ในวันที่ 12 มกราคม 2567 พร้อมทั้งได้ร่วมออกบูธในงาน Lao Digital Week 2024 ที่ National Convention Hall นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2567