ฝีมือนักวิจัยไทย BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมวิศวลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบคุณข่าวจาก THAIPBS