วิศวะลาดกระบังประชุมหารือร่วมกับ Director ของ Robert Bosch Limited

วิศวะลาดกระบังประชุมหารือร่วมกับ Director ของ Robert Bosch Limited, สาขาที่ Singapore and Germany เพื่อนำนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศในเครือกว่า 20 บริษัท ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่คณะจัดสรรทุน oversea training ให้น้องไปไปฝึกงานบริษัทเอกชนที่ต่างประเทศกว่า 100 ทุน หลังจากที่ปีที่แล้ว มีการมอบทุน oversea ครั้งแรกของวิศวะลาดกระบังโดยมอบทุนให้น้องไปกว่า 50 คน