เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน 📣 เปิดตัว5ห้องปฎิบัติการทางเซมิคอนดักเตอร์

จาก 11 บริษัทชั้นนำของโลกที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท

5 ต.ค. 2566เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องสโลป ชั้น 3 อาคารบี ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พบกับ IC Tester Lab เครื่องแรกในมหาวิทยาลัยไทยโดย analog device
👉 รถยนต์นิสสันลิฟและระบบชาร์จเจอร์ของบริษัทเดลต้าและอินฟินิออนที่มอบให้ห้องปฎิบัติการ
👉 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในไต้หวัน ในแผนพัฒนาบุคลากรชั้นนำของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ห้องปฏิบัติการ semiconductor ในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
เสวนาครั้งสำคัญโดยท่านอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทางด้าน semicobductor อิเล็กทรอนิกส์

🧪LABORATORIES⚗️

  • ห้องปฏิบัติการวงจรรวม (Integrated Circuits Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Device Fabrication Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Testing Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการพลังงานสะอาดและนวัตกรรม (Smart Energy and Innovation Laboratory)