วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Technology Malaysia (UTM)

ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Prof. Ts. Dr. Ali Selamat, Dean of MJIIT, UTM และอาจารย์จาก Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT) ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิศวกร

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.