นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้ผลงาน DSI Chatbot สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษโดยมี ผศ.ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2566

รายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1.นางสาวอรปรียา กุมมาลา
2.นางสาวอริสรา งามฉวีวรเวท
3.นายณัฐพล บุญแดง

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.