วิศวลาดกระบัง จับมือ บ.ฟู้ด แมชชินเนอรี่ ร่วมกันพัฒนาทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย และการให้บริการวิชาการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร

  • เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย คุณมารุต เจริญศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย และการให้บริการวิชาการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร และร่วมกันสนับสนุนการวิจัย พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางอาหารในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนภายใต้แรงดันที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก (SMEs)

รายนามผู้ร่วมลงนาม

  • ฝั่งคณะวิศวฯ
  • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี
  • ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหาร (FACTory Classroom)
  • ผศ. สมัคร รักแม่ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหาร (FACTory Classroom)
  • บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด
  • คุณมารุต เจริญศรี กรรมการผู้จัดการ
  • พลเอก ธวัช สุกปลั่ง ที่ปรึกษา
  • พลโท อุดร ประภาสะวัต รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.