อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นภัทร สระเอี่ยม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ผู้สอนดีเด่น” โดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับน้องๆนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในรายการ การแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2022-2023 ในประเทศไทย และได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 3” ของการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีเน็ตเวิร์ค http://www.telecom.kmitl.ac.th/…/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0…/