วิศวลาดกระบังร่วมแสดงผลงานในงาน Artificial Intelligence Thailand Forum 2023

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ และนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ทีม Egg E Egg นำงานวิจัย “เครื่องตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Artificial Intelligence Thailand Forum 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน ให้กำลังใจนักวิจัย นักศึกษาวิศวลาดกระบังและดูแลความเรียบร้อย การร่วมแสดงผลงาน

  • รายชื่อนักศึกษา
  • นายวสุธร เชาวลิตถวิล นักศึกษา ป.เอก (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ)
  • นางสาววรนิษฐา กรุงแสนเมือง นักศึกษา ป.เอก (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ)
  • นายพสธิป สถาพร นักศึกษา ป.เอก (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ)
  • นายธนภัทร ศิริคำ นักศึกษา ป.โท (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
  • นายชวินกร ปิยะธนานุกูล นักศึกษา ป.โท (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

วิศวลาดกระบัง #สจล #KMITL

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.684689587028664