วิศวฯจับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคม​​​​​อุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ความร่วมมือการวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการณ์ ห้องทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและองค์ความรู้ของหน่วยงานที่ร่วมโครงการในการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และส่งเสริมและสนับสนุนการให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสองฝ่าย ด้วยการจัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม การดูแลรัษา การซ่อมบำรุง การฝึกงานและหัวข้ออื่นในโอกาสที่เหมาะสม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ผู้เข้าร่วมในพิธีลงนาม ดังนี้

  1. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ศาสตราจารย์ ดร. อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร่วมลงนามพยาน)
  3. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ
  4. .นายภาณุพันธ์ โภคามาศ เลขานุการ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (ร่วมลงนามพยาน)
ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.642945074536449