ขอแสดงความยินดีกับ “รศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์” ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

School of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ
“รศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์”
Biomedical Engineering
👍ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
“รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565