เปิดงาน KMITL Innovation Expo & Open House 2023

พิธีเปิดงาน KMITL Innovation Expo & Open House 2023 🚀 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกสภาสถาบัน สจล.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้นำนวัตกรรมเข้าไปร่วมโชว์ในงานเป็นจำนวนมาก
📍 พื้นที่จัดแสดงหลัก : หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.612307550933535